Zápis

z ustavující schůze spolku

Máte chuť a zájem připojit se? Zajímá Vás historie nebo hudba obecně?
Přečtěte si zápis z ustavující schůze spolku

0

členové

0

Hodin programu

0

Příznivců

Spolek:
Zlínský hudební spolek, z. s.,
(dále jen spolek)

Svolavatel:
Jan Trávníček

Zlín, 6. června 2020

Zápis z ustavující schůze spolku

Dne uvedeného v záhlaví se uskutečnila schůze výše jmenovaného spolku za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných.

Program

  1. Úvodní slovo svolavatel a volba předsedy spolku
  2. Soupis listiny přítomných zakladatelů
  3. Schválení stanov
  4. Volba orgánů spolku
  5. Pověření osoby k podání návrhu na zápis spolku

 

Průběh schůze

  1. V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze.
  2. Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli spolku, uvedenými v návrhu stanov a projevili vůli stát se zakladateli a členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
  3. Přítomní zakladatelé se jednomyslně usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem Janem Trávníčkem.
  4. Ve smyslu nově schválených stanov, odst. VII, bod 1–4, byl jednomyslně všemi přítomnými do funkce předsedy spolku zvolen: Jan Trávníček, Křiby 4720, 760 05 Zlín, 15.02.1948
  5. Ustavující schůze pověřuje k podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku: Jana Trávníčka, Křiby 4720, 760 05 Zlín, 15.02.1948


Zápis pořídil:
Jan Trávníček

Zápis ověřila:
Jarmila Trávníčková

Přílohy:

Listina přítomných na ustavující schůzi spolku Zlínský hudební spolek, z. s.

Jméno/názevBydliště/sídloPodpis
Jan TrávníčekKřiby 4720, Zlínpodpis
Jarmila TrávníčkováKřiby 4720, Zlínpodpis
Jaromír GottvaldB. Němcové 280, Zlínpodpis
   
   
   

Od přihlášky do spolku odstoupili: —

Správnost listiny ověřila:

Jamila Trávníčková