zlínský hudební spolek, z.s.

Co je

Zlínský hudební spolek, z.s.

Zlínský hudební spolek sdružuje zájemce o kulturu, především ve zlínské amatérské oblasti. Spolek, mimo nabídky svých hotových pořadů, chce také vyhledávat hudebníky, malíře, fotografy a všechny nadšence, kteří mají zajímavé hobby a nejsou ho schopni sami nabídnout široké veřejnosti. Chceme je za pomoci zlínských kulturních institucí, donátorů a sponzorů podpořit a pořádat jejich prezentace. Náš web by vás také chtěl pobavit zveřejňování prací členů spolku jako Povídky na jedno písmeno (im memoriam), Hudební okénko nebo Muzikantské příběhy. Nabízíme také pravidelný VTIP TÝDNE z pera karikaturisty Jaromíra Gottvalda.

účel spolku

Organizování uměleckých pořadů v České republice

Spolek je založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, jehož práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. § 214 a násl., občanského zákoníku.

Hlavní činnosti spolku

Účel spolku je naplňován zejména:

1. vyhledáváním talentů v různých oblastech kultury;

2. tvorbou a prezentací hudebně publicistických a vzdělávacích pořadů pro širokou veřejnost (např. pro školy, instituce, kluby);

3. řízením a dramaturgickou náplní produkcí, koncertů, výstav, seminářů, besed a dalších společenských aktivit pro veřejnost;

4. organizací tematických hudebních akcí, vernisáží, recitálů apod.

Vedlejší činností spolku je obchodní činnost spočívající v propagaci a prodeji vlastních děl, která směřují k podpoře hlavní činnosti spolku.

identifikační údaje

Zlínský hudební spolek, z.s.

Datum vzniku a zápisu: 30. června 2020
Spisová značka: L 26962, vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Zlínský hudební spolek, z.s.
Sídlo: Křiby 4720, 760 05 Zlín
Identifikační číslo: 09230386
Právní forma: Spolek
Účel: Organizování uměleckých pořadů v ČR

Korespondenční adresa: Jan Trávníček, Zlínský hudební spolek z.s.,
Křiby 4720, 760 05 Zlín